“Saldās sejas” turpina pildīt savu solījumu un katra mēneša pirmajā datumā publicē jaunu dziesmu